Tipy na výlet Athény

Asi nejvýznamnějším místem Athén je Akropolis. Tento vrcholek byl v 5. století před naším letopočtem místem reprezentujícím politické a kulturní úspěchy Řecka. Vyrostly zde tři honosné chrámy. Největším je Parthenon se sloupovím. Dále se zde nacházejí i dvě divadla, kde se dodnes konají představení pod širým nebem.

Ihned pod akropolí leží Plaka tvořící historické centrum Athén. Jedná se o nejstarší čtvrť ve městě. Je hojně navštěvovaná turisty. Rozhodně je zde mnohé k vidění (muzea, kaple, kostelíky apod.).

Hlavním centrem společenského a obchodního dění byla ve starověku Agora. Nacházelo se zde tržiště, školy, divadla, mincovna a veřejné budovy. Nejlépe dochovanou stavbou je chrám Hefaisteion s monumentálním sloupovím.

Národní archeologické muzeum v sobě uchovává bohaté sbírky archeologických předmětů nalezených na území Athén. Patří mezi nejvýznamnější muzea na světě. Můžete zde spatřit například mykénské zlato, vzácné vázy, šperky a sochy. Určitě zaujme i nezasvěcené.

Velmi zajímavá je Věž větrů. Jedná se o osmibokou stavbu, která pochází z 1. století před naším letopočtem. Původně se jednalo o vodní hodiny a pomocí věže se dal určovat směr větru.

Vydáte-li se za město, objevíte zde další zajímavá místa. Marathon je místem nejslavnějšího vojenského vítězství v historii Řecka. Athéňané zde zvítězili nad značnou přesilou perských vojáků. Aby tato radostná zpráva dorazila do města co nejdříve, byl vyslán běžec, který měl o vítězství informovat tamější obyvatele. Povedlo se, ale běžec po náročném a dlouhém běhu zahynul.

Nedaleko Athén leží klášter Dafni, který je dokladem krásy byzantské architektury.