Tipy na výlet Peloponés

Jedno z nejvýznamnějších míst se nachází přímo na západě Peloponéského poloostrova a je jím Starověká Olympia. V dnešní době zde leží jen rozvaliny, ale v dávných dobách byla dějištěm sportovních her a místem s náboženským významem. Ani neúprosný čas ale nezměnil nic na tom, že je Olympia dodnes velmi zajímavým místem.

Dalším neméně atraktivním místem je Epidauros. Ten se může pochlubit rozlehlým amfiteátrem ze 4. století př. n. l. s fantastickou akustikou. Divadelní představení se v Epidauru konají dodnes. Nacházejí se zde ale i zbytky města, které bylo lázeňským a náboženským centrem.

Mykény jsou též městem s bohatou historií. Leží zde Agamemnónův hrad s opevněním, který objevil světoznámý archeolog Heinrich Schliemann. Nálezy svědčí o tom, že Mykény byly městem velmi bohatým a vznešeným.

Největším římským sídlištěm v Řecku byl Starověký Korint nedaleko Korintského průplavu. Dnes si zde můžete prohlédnout ruiny velkolepých paláců, divadla a veškerého zázemí tehdejších obyvatel.

Jako zástupce středověkých pamětihodností lze jmenovat město Mystra. Původně se jednalo o kulturní centrum Byzantské říše. Celé město je bohatou ukázkou byzantské architektury. Skládá se z hlavního hradu, Paláce despotů, klášterních komplexů a kostelů.

Kdo má srdcem blíže k přírodě, určitě by neměl opomenout kaňon řeky Loúsios. Leží ve střední části Peloponésu v horách. Dosahuje délky kolem pěti kilometrů a je lemován turistickými stezkami, které Vás zavedou na ta nejatraktivnější místa, odkud jsou překrásné pohledy na kláštery a zalesněná údolí kaňonu.

Zajímavých míst je na Peloponésu samozřejmě mnohem více. Je jen na Vás je navštívit.